Zásady ochrany osobných údajov

Kto prevádzkuje túto stránku?

Som Martin Kafka – Tepovanie a čistenie interiéru Metiu. Sídlim na ulici Hálová 1075/15, Bratislava, 85 101, IČO: 44489633, DIČ: 1080248928. A som zapísaný na okresnom úrade Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-182265.

Moje kontaktné údaje sú:

  • E-mail: info@tepovaniemetiu.sk
  • Tel. č: +421 915 438 486

O spracovaní osobných údajov

V rámci svojej činnosti spracúvam niektoré osobné údaje. Viac informácií si môžete prečítať v tomto dokumente. Rešpektujem súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia túto webovú stránku. Riadim sa a konám v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi. Ochrana súkromia je súčasťou môjho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. Zaväzujem sa zaobchádzať s vami poskytnutými informáciami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak nensiem žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré uvádzate na tejto webovej stránke, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu. V tomto prípade ide predovšetkým o kontaktovanie ma cez kontaktný formulár so záujmom o služby. Najčastejšie teda spracúvam meno a priezvisko, email, telefónne číslo a bližšie požiadavky zo správy.

Tieto údaje budem spracovávať pre odbavenie vášho dopytu, po dobu nevyhnutne nutnú. Pokiaľ spoluprácu nenadviažeme, tak budem vaše osobné údaje spracovávať najdlhšie 3 mesiace od našej poslednej komunikácie.

Prenos osobných údajov

Všetky mnou zaznamenané informácie sú považované za dôverné a budem ich používať výhradne na kontaktovanie sa s vami ohľadne objednávky.

Okrem toho by ste mali vedieť, že osobné údaje (často v zašifrovanej podobe) môžu byť poskytnuté aj iným firmám, pretože pre svoje podnikanie využívam ich nástroje.

Nástroje, ktoré používam:

  • Na zálohovanie dát Google disk
  • Na webhosting Websupport

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že mi poskytnete svoje osobné údaje za účelom objednávky, tak používam váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií výhradne na daný špecifický účel. Každý kto ma kontaktuje má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o ňom boli uložené na tejto stránke. Zároveň má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov. Stačí napísať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania služieb využívam cookies súbory (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžete deaktivovovať v nastaveniach vášho prehliadača. Dozvedieť sa viac o cookies spracovaných na tejto stránke.

Dodatky

Vzhľadom na neustále zmeny v zákonoch sa aj tieto zásady ochrany osobných údajov môžu meniť v čase. Vyhradzujem si právo priebežne aktualizovať zásady ochrany osobných údajov. Zmeny sa prejavia ihneď po ich zverejnení na stránke.

Zverejnené: 15.6.2023